NYHET! Fr.o.m hösten 2019 tar Vårkullens skola även emot dagelever som bor i närområdet. Läs mer på Vårkullens skola.

Vårkullen är en kombination av skola och HVB-hem. Här bor och studerar ungdomarna tillsammans med personalen under vardagarna. Helger och lov tillbringas i hemmet. Vårkullen tar emot både flickor och pojkar.

Vårkullen riktar sig till barn och ungdomar med psykosociala svårigheter och/eller de vars ordinarie skola inte lyckats med att möta deras behov. Personalen har stor vana vid att skapa en bra miljö för de elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t ex ADHD, ADD eller Aspergers.

Målet med Vårkullens verksamhet är att stärka ungdomarnas självkänsla, öka deras sociala kompetens och bedriva individuellt planerad undervisning, genomförd med hög personaltäthet. Kärnan i vårt arbete är den breda erfarenhet och kompetens som finns i personalgruppen.

Läs mer om Vårkullens verksamhet här och kontakta oss gärna genom vårt kontaktformulär för mer information.

Vårkullen, HVB-hem och resursskola