Vårkullen

Vårkullens skolveckohem är en kombination av skola och boende. Här bor och studerar eleverna tillsammans med personalen under vardagarna. Helger och lov tillbringas i hemmet.

Målet med Vårkullens verksamhet är att stärka ungdomarnas självkänsla, öka deras sociala kompetens samt bedriva individuellt planerad undervisning, genomförd med hög personaltäthet. Kärnan i vårt arbete är den breda erfarenhet och kompetens som finns i personalgruppen.

Vårkullen är en del av utbildningsföretaget Aprendere skolor AB.