NYHET! Vårkullen tar nu emot både flickor och pojkar.

Vårkullen är ett skolveckohem, en kombination av skola och boende. Här bor och studerar eleverna tillsammans med personalen under vardagarna. Helger och lov tillbringas i hemmet.

Vårkullens skolveckohem riktar sig till barn och ungdomar med psykosociala svårigheter och/eller de vars ordinarie skola misslyckats med att möta deras behov. Vi har även stor vana vid att skapa en bra miljö för de elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t ex ADHD, ADD eller Aspergers.

Målet med Vårkullens verksamhet är att stärka ungdomarnas självkänsla, öka deras sociala kompetens samt bedriva individuellt planerad undervisning, genomförd med hög personaltäthet. Kärnan i vårt arbete är den breda erfarenhet och kompetens som finns i personalgruppen.

Läs mer om verksamheten här.

Vårkullen logotype