Vårkullen arbetar sedan lång tid tillbaka i nära samarbete med Verkstan, ett företag som kompletterar Vårkullens verksamhet och erbjuder stöd till familjer och ungdomar på hemmaplan. Verkstans personal har stor och gedigen erfarenhet i hur man bäst kan stötta och entusiasmera ungdomar till skolgång och en positiv livssyn. För mer information se www.verkstan.biz