Hemmabaserad familjebehandling

Vårkullen arbetar sedan lång tid tillbaka i nära samarbete med Verkstan, en verksamhet som kompletterar Vårkullens verksamhet och erbjuder stöd till familjer och ungdomar på hemmaplan. Verkstans personal har stor och gedigen erfarenhet i hur man bäst kan stötta och entusiasmera ungdomar till skolgång och en positiv livssyn. För mer information se www.verkstan.biz

 

Utredning och bedömning

Vårkullen kan erbjuda utredning och bedömning av ungdomar. De utförs av leg. psykolog Sven Östlund med mångårig erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri samt, vid behov, av läkare.