Boende

 : Föreståndare

Föreståndare


Rickard Engdahl : Biträdande föreståndare

Rickard Engdahl

Biträdande föreståndare

072-401 45 71
rickard.engdahl@varkullen.se

 

Skola

Daniel Bodin : Lärare

Daniel Bodin

Lärare


Elisabet Berg : Specialpedagog

Elisabet Berg

Specialpedagog


Malin Bragner : Rektor

Malin Bragner

Rektor

08-400 289 91
malin.bragner@varkullen.se