Vårkullens skola – resursskola

Vårkullens skola är en resursskola i Falköping. Skolan riktar sig till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och/eller psykosociala svårigheter. Skolan tar emot tjejer och killar i årskurs 3-9. Elevbasen i skolan är idag de elever som bor på Vårkullens HVB-hem. Fr.o.m hösten 2019 tar Vårkullens skola även emot dagelever som bor i närområdet.

Skolan erbjuder en individuellt anpassad studiegång utifrån den enskilda elevens behov av stöd, anpassningar och extraordinära specialpedagogiska lösningar. Varje elev har en elevdator som skolarbetet sker vid och det finns möjlighet för elever att sitta enskilt vid undervisningen.

På Vårkullens skola undervisar lärarna Daniel Bodin och Erik Hallberg som har många års erfarenhet från skolvärlden och att undervisa elever med särskilda behov. Skolans mål är att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt under sin utbildningstid på Vårkullen och bli behörig att söka till gymnasiet.

Vårkullens skola ligger på Sikagården, en gård belägen cirka 1 km utanför Falköping.

Elevhälsa på Vårkullens skola

Vårkullens EMI och vårdgivaransvar har Attundahälsan ansvar för genom via skolläkare samt skolsköterska Viktoria Mann, viktoria.mann@attundahalsan.se.

Specialpedagogiska insatser och ansvar sker via specialpedagog Elisabet Berg, elisabet.berg@varkullen.se.

Elevhälsan består även av studie- och yrkesvägledare och skolpsykolog som konsulteras efter behov genom rektor Malin Bragner som leder elevhälsans arbete på enheten, malin.bragner@varkullen.se.

Ansökan och kontakt

Ansökan till Vårkullens skola sker via denna blankett:
Blankett för ansökan till Vårkullens skola

Skicka blanketten till Vårkullen via mejl eller vanlig post. Adressuppgifter återfinns på blanketten.

För kontakt och frågor, kontakta skolan eller rektor Malin Bragner. Du kan även använda vårt kontaktformulär.

Telefon Vårkullens skola: 08 – 400 289 34
E-post: malin.bragner@varkullen.se
Telefon: 08 – 400 289 91

Vårkullens skola är en del av Aprendere skolor.